Centrala telefoniczna w chmurze dla Dużej Przychodni Lekarskiej w Warszawie

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań telefonicznych może przynieść znaczące korzyści dla firm i instytucji, szczególnie w przypadku sektora medycznego. Przychodnie lekarskie, często borykają się z wyzwaniem związanym z telefoniczną rejestracją wizyt. Długie kolejki i trudności w dodzwonieniu się powodują frustrację pacjentów, a nieoptymalna organizacja ruchu telefonicznego może prowadzić do utraty klientów. Wdrożenie centrali telefonicznej w chmurze, obsługującej telefonię VoIP, okazało się idealnym rozwiązaniem dla tej przychodni.

Problem:

Duża Przychodnia Lekarska w Warszawie zmagała się z nadmiarem telefonów, które uniemożliwiały pacjentom skuteczne zapisywanie się na wizyty. Brak jednego wspólnego numeru oraz brak możliwości przełączania rozmów do poszczególnych gabinetów lekarskich utrudniał efektywną komunikację i organizację pracy personelu.

Zaproponowane rozwiązania:

Po analizie potrzeb przychodni, nasz zespół ekspertów ds. telefonii VoIP zaproponował wdrożenie centrali telefonicznej w chmurze opartej na technologii VoIP. Głównymi funkcjonalnościami centrali było kolejkowanie rozmów z odliczaniem czasu połączenia oraz informacją o miejscu w kolejce. Dodatkowo, zaimplementowano jeden główny numer z możliwością przełączania rozmów do poszczególnych gabinetów lekarskich. Pracownicy przychodni otrzymali również dostęp do specjalnego panelu administratora, który umożliwiał monitorowanie aktualnego ruchu telefonicznego oraz ilości połączeń oczekujących w kolejce.

Efekt końcowy wdrożenia centrali w Przychodni Lekarskiej:

Wdrożenie centrali telefonicznej w chmurze przyniosło znaczące korzyści dla tej Dużej Przychodni Lekarskiej w Warszawie. Dzięki nowym rozwiązaniom zwiększyła się liczba umawianych wizyt, co wpłynęło na zadowolenie pacjentów. Wprowadzenie jednego głównego numeru wraz z infolinią umożliwiło płynne kierowanie ruchem telefonicznym, co znacznie ułatwiło pracę recepcjonistek. Ponadto, personel przychodni otrzymał dostęp do panelu administratora, który umożliwiał generowanie raportów dotyczących ilości wszystkich połączeń oraz analizę tzw. „wąskich gardeł”. Dzięki tym raportom przychodnia mogła dokładnie monitorować swoją aktywność telefoniczną i identyfikować obszary, które wymagały poprawy.

Efekty wdrożenia centrali telefonicznej w chmurze były imponujące. Przychodnia zauważyła znaczący wzrost liczby umawianych wizyt, co przekładało się na większe zadowolenie pacjentów oraz zwiększenie przychodów. Dzięki centrali telefonicznej w chmurze personel recepcji mógł skuteczniej zarządzać ruchem telefonicznym, a pacjenci otrzymywali szybsze i bardziej profesjonalne wsparcie podczas rezerwacji wizyt. Jednocześnie, możliwość generowania raportów i analizy danych pozwoliła przychodni na lepsze zrozumienie swojej aktywności telefonicznej, identyfikację ewentualnych problemów oraz podejmowanie skutecznych działań usprawniających procesy.

Wprowadzenie centrali telefonicznej w chmurze z wykorzystaniem telefonii VoIP okazało się kluczowe dla Dużej Przychodni Lekarskiej w Warszawie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, przychodnia zwiększyła efektywność swojej komunikacji telefonicznej, poprawiła obsługę pacjentów i podniosła jakość świadczonych usług. Centrala w chmurze przyniosła wiele korzyści, takich jak lepsza organizacja ruchu telefonicznego, łatwiejsze przełączanie rozmów, możliwość monitorowania i generowania raportów. To doskonały przykład, jak nowoczesne technologie mogą wspomóc i usprawnić działanie dużych przychodni lekarskich, przyczyniając się do zadowolenia pacjentów i wzrostu efektywności pracy personelu.

Poznaj efekty wdrożenia centrali w Chmurze od Voiceflow

Poprawiliśmy pracę rejestracji medycznej

I zwiększyliśmy liczbę odebranych telefonów od pacjentów oraz poprawić efektywność pracy rejestratorek.

  • 52% więcej odebranych telefonów
  • 55% wzrostu efektywności pracy w godz. szczytu

Poprawiliśmy komunikację z pacjentami

Dodatkowo obsługując zgłoszenia pacjentów napływające poza godzinami pracy placówki.

  • • 24h/7 dostępność i przyjmowanie zgłoszeń
  • +10% średniej liczby zgłoszeń w weekendy

Odzyskane zaufanie i lojalność pacjentów

Dzięki wdrożeniu aplikacji dla centrali w chmurze można oddzwaniać na każde nieodebrane połączenie telefoniczne.

  • 96% połączeń oddzwonionych w ciągu dnia
  • 579 umówionych wizyt z oddzwonień

Zobacz również

Nadchodzi era telefonii VoIP!

7 korzyści, które da Twojej firmie centrala telefoniczna

15 września 2019

Autor: Jaroslaw Sauczek

Technologia VoIP i VPBX

NASI PARTNERZY