Zalety centrali telefonicznej INFOGRAFIKA

Centrala telefoniczna, to dużo więcej niż telefon. To dla Twojej firmy ogromna korzyść i wsparcie w codziennej obsłudze klientów.

 Przypomnijmy, że centrala telefoniczna w chmurze to rozwiązanie zainstalowane na zewnętrznym serwerze, którego zadaniem jest obsługiwanie Twojego ruchu telefonicznego. Jakie są jest główne funkcjonalności i dlaczego może okazać się dla Ciebie niezbędnym pomocnikiem? Tego dowiesz się z poniższej grafiki.

ikona

Voiceflow Sp. z o.o. ul. Bieżuńska 1 03-578 Warszawa e-mail: [email protected] tel. 22 250 00 05
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000534269, NIP: 5242774110, REGON: 360250927, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
Voiceflow Sp. z o.o. 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone