Zarządzanie połączeniami po przekierowaniu rozmowy na telefon komórkowy w centrali 3CX

Połączenia w centrali 3CX mogą kierowane na telefon komórkowy. Połączeniem, które zostanie odebrane na telefonie komórkowym można zarządzać w następujący sposób:
Zawieszenie rozmowy (HOLD)
W celu zawieszenia połączenia należy podczas trwającego połączenia wcisnąć na klawiaturze telefonu: *80
Rozmówca będzie słyszał muzykę na oczekiwaniu.
W celu odwieszenia połączenia należy wcisnąć: *81
Transfer połączenia do innego abonenta bez konsultacji (Blind Transfer)
W celu przełączenia rozmowy do innego abonenta lub na inny numer telefonu należy wcisnąć następującą sekwencję klawiszy:
*82#X#, gdzie X – numer wewnętrzny lub zewnętrzny
Na przykład:
*82#100# – transfer połączenia na numer wewnętrzny 100
*82#222500015# – transfer połączenia na numer miejski 22 250 00 15
Transfer połączenia do innego abonenta z konsultacją (Attended Transfer)
W celu przełączenia rozmowy do innego abonenta z jednoczesną możliwością przeprowadzenia rozmowy z abonentem do którego przełączamy połączenie należy wcisnąć następującą sekwencję klawiszy:
*82#X#, gdzie X – numer wewnętrzny lub zewnętrzny, np. *82#100#. Połączenie zostanie nawiązane ze wskazanym abonentem ( w przykładzie abonent z numerem 100).
Aby zestawić połączenie między osobą z którą wcześniej rozmawialiśmy oraz abonentem do którego chcemy przełączyć rozmowę należy wcisnąć *84.
Konferencja
Przy użyciu tej funkcji można zestawić połączenie z
You can now create 3 way conferences using the Mobile Agent Service from your mobile phone. To create a 3 way conference follow the next steps:
Answer the incoming call from the PBX
Press *83#number/extension# to put the current call on hold and call that number
Once the number/extension is picked up dial *85. This will un-hold your previous held call, keep your mobile connected, and blind transfer the previously held call to the number that you dialed in step 2 thus creating a conference with 3 people
Example: accept incoming call and make a 3 way conference with number 105.
Answer incoming PBX call. Dial on your phone’s keypad *83#105# (this will put the previous call on hold and dial 105)
When 105 answers dial *85 to create a conference between 105, you, and the call you answered at step 1.

Wskazane funkcje dostępne są w centralach 3CX w wersji CCE lub PRO
Zarządzanie połączeniami z poziomu telefonu komórkowego jest domyślnie wyłączone. Jeśli chcesz korzystać z tej usługi skontaktuj się z Biurem Obsługi Abonenta Voiceflow.
tel. 22 250 00 05 lub [email protected]

    Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Voiceflow Sp. z o.o. dla potrzeb odpowiedzi na zapytanie wysłane w formularzu kontaktowym.

    NASI PARTNERZY