Voiceflow to zespół ekspertów oferujących usługi teleinformatyczne na najwyższym poziomie. Wdrażane przez nas nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają firmom z różnych branż udoskonalać jakość obsługi klienta oraz poprawiać efektywność wszelkich działań z nią związanych, co z kolei pozwala na podnoszenie konkurencyjności danego przedsiębiorstwa na rynku. Każdy projekt systemu informatyczno – telefonicznego jest indywidualny, powstaje po przeprowadzeniu szczegółowego audytu, a po wdrożeniu Klient może liczyć na nasze pełne wsparcie techniczne i profesjonalną opiekę serwisową.

Posiadamy wykwalifikowany zespół ekspertów z zakresu usług teleinformatycznych by zapewniać pełne wsparcie merytoryczne i techniczne. Pomagamy naszym Klientom na wszystkich poziomach tworzenia i modernizacji systemów informatyczno-telefonicznych. Zaangażowanie w procesy Twoje jak i Twoich Pracowników będzie minimalne dzięki naszemu wsparciu.

Usługi telefonii VoIP

Nasze usługi opierają się na wykorzystaniu telefonii VoIP, która umożliwia przeprowadzanie wszelkich połączeń telefonicznych przez łącza internetowe. To rozwiązanie, które uniezależnia współczesne firmy od stacjonarnych central telefonicznych oraz dostawców tradycyjnych usług telekomunikacyjnych. Wirtualna telefonia to doskonała jakość rozmów HD, bezpieczeństwo (szyfrowanie rozmów) oraz szereg dodatkowych funkcjonalności, które pozwalają na obsługiwanie ruchu telefonicznego bez żadnych ograniczeń i w sposób maksymalnie satysfakcjonujący dla Klientów.

Obszary, w których wspieramy naszych Klientów:

blue_search

Audyt

Diagnozujemy i wskazujemy ewentualne rezerwy i deficyty w obecnym systemie telekomunikacyjnym Przedsiębiorstwa. Dzięki naszemu doświadczeniu ustalamy miejsca w strukturze telekomunikacyjnej, których optymalizacja spowoduje eliminację wąskich gardeł oraz zwiększenie sprawności i wydajności całego systemu. Audyt jest nieodłącznym elementem poprzedzającym realizowaną przez nas modernizację systemu. Pozwala nam to na właściwe przygotowanie oraz sprawną realizację wdrożenia.

blue_arrows

Wdrożenie

Wdrożenie rozpoczynamy mając pewność, że infrastruktura Klienta spełnia wszystkie wymagania. Dostarczamy potrzebne urządzenia oraz sprzęt, który zapewnia pełną funkcjonalność systemu. Konfigurujemy i personalizujemy dostarczane usługi tak by w momencie przekazania ich Klientowi były w pełni operacyjne. Każde wdrożenie jest poprzedzone audytem oraz dostosowaniem obecnego stanu do ustalonych wymagań.

blue_cogs

Wsparcie techniczne i opieka serwisowa

Zapewniamy ciągłość działania i bezpieczeństwo zainstalowanych przez nas systemów poprzez stałe monitorowanie ich pracy. Jesteśmy odpowiedzialni za obsługę i administrację Twojego systemu. W przypadku zakłóceń w działaniu urządzeń nasz serwis jest o tym natychmiast automatycznie powiadamiany. W dowolnej chwili możesz się skontaktować z nami jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz dokonać zmian funkcjonalnych bądź konfiguracyjnych. Zespół naszych inżynierów jest w stałej gotowości i dyspozycji. Świadczymy również opiekę gwarancyjną oraz pogwarancyjną na wszystkie dostarczone przez nas komponenty systemu telekomunikacyjnego.

Przykładowe etapy wdrożenia systemu telekomunikacyjnego

ikona

Voiceflow Sp. z o.o. ul. Bieżuńska 1 03-578 Warszawa e-mail: [email protected] tel. 22 250 00 05
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000534269, NIP: 5242774110, REGON: 360250927, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
Voiceflow Sp. z o.o. 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone