Mała firma sprzedająca produkty w Polsce i zagranicą, posiadająca specjalistyczny sklep oraz serwis

blue_search

Rozpoznane deficyty u Klienta:
 • wysokie koszty rozmów z zagranicą
 • wiele numerów miejskich zamiast jednego numeru głównego
 • brak zapowiedzi głosowej z informacją o numerach wewnętrznych oraz godzinach otwarcia sklepu
 • brak wiedzy o liczbie połączeń nieodebranych i nieudanych
 • brak możliwości nagrywania i odsłuchu rozmów z klientami
 • brak statystyk połączeń oraz brak dostępu do natychmiastowego bilingu
 • brak możliwości przełączania rozmów pomiędzy abonentami lub działami

Zaproponowane rozwiązania:
 • centrala telefoniczna w chmurze obsługująca telefonię VoIP
 • jeden główny numer telefonu do obsługi klientów
 • profesjonalna zapowiedź z wybranymi informacjami
 • panel administratora dający dostęp do statystyk wszystkich połączeń oraz bilingu
 • funkcja nagrywania rozmów oraz dostępność nagrań z każdego miejsca gdzie jest internet
 • funkcja fax2mail (przesyłanie faksów w formie elektronicznej na wybrany adres mailowy)
 • przypisanie każdemu z abonentów wewnętrznego oraz miejskiego numeru telefonu

Efekt końcowy:
 • oszczędność na połączeniach międzynarodowych dzięki stawkom VoIP
 • znaczący wzrost dodzwanialności klientów do wybranych działów Firmy dzięki profesjonalnej infolinii
 • wyeliminowanie sygnału zajętości dzięki kolejkowaniu połączeń przychodzących
 • zwiększenie wiedzy o ruchu telefonicznym w Firmie i efektywniejsze zarządzanie zasobami
 • podniesienie jakości obsługi klienta przez pracowników dzięki rejestracji połączeń
 • zmniejszenie obciążenia sekretariatu
 • zwiększenie dostępności pracowników dzięki łatwemu przekierowywaniu połączeń na numery wewnętrzne oraz komórki

Duża przychodnia lekarska w Warszawie

blue_search

Rozpoznane deficyty u Klienta:
 • skargi dotyczące trudności z połączeniem się z działem rejestracji wizyt
 • duży odsetek utraty połączeń z powodu zajętości numeru
 • kilka numerów telefonicznych zamiast jednego głównego numeru telefonu kontaktowego
 • brak zapowiedzi z informacjami ogólnymi
 • brak możliwości nagrywania rozmów z pacjentami
 • brak wiedzy o liczbie niedobranych połączeń
 • brak możliwości przełączania rozmów do gabinetów lekarskich

Zaproponowane rozwiązania:
 • centrala telefoniczna w chmurze obsługująca telefonię VoIP
 • kolejkowanie rozmów wraz z odliczaniem czasu połączenia i informacją o miejscu w kolejce
 • jeden główny numer z możliwością przełączania rozmówcy
 • profesjonalna zapowiedź z informacją o numerach wewnętrznych oraz godzinach otwarcia
 • funkcja nagrywania rozmów oraz dostępność nagrań z każdego miejsca gdzie jest internet
 • możliwość dowolnej konfiguracji pojemności kolejek oczekujących na połączenie
 • panel administratora pokazujący aktualny ruch telefoniczny oraz ilość połączeń czekających w kolejce

Efekt końcowy:
 • zwiększenie liczby umawianych wizyt
 • wzrost poziomu zadowolenia pacjentów z obsługi telefonicznej
 • jeden główny numer z infolinią kierującą ruchem telefonicznym
 • możliwość generowania raportów o ilości wszystkich połączeń i analiza „wąskich gardeł”
 • dopasowanie zatrudnienia i obszaru pracy na podstawie dostępnych statystyk ruchu telefonicznego
 • zwiększenie komfortu pracy recepcjonistek
 • funkcja przełączania połączeń na wybrany numer wewnętrzny oraz komórkowy

Średniej wielkości firma sprzedająca usługi przez telefon

blue_search

Rozpoznane deficyty u Klienta:
 • wysokie koszty rozmów telefonicznych
 • brak jednego głównego numeru telefonu oraz możliwości przekierowywania rozmówcy na numery wewnętrzne
 • brak zapowiedzi głosowej z informacją o numerach wewnętrznych
 • brak kontroli nad pracą działu handlowego, brak statystyk i raportów połączeń
 • brak opcji nagrywania rozmów sprzedażowych oraz możliwości podpowiadania konsultantowi podczas rozmowy
 • brak wiedzy o niedobranych oraz nieudanych połączeniach
 • brak dopasowanego systemu CRM

Zaproponowane rozwiązania:
 • centrala telefoniczna w chmurze obsługująca telefonię VoIP
 • jeden główny numer telefonu do obsługi klientów z profesjonalną infolinią oraz przypisanie każdemu z abonentów wewnętrznego oraz miejskiego numeru telefonu
 • panel administratora do bieżącego wglądu pracy sprzedawców oraz generowania szczegółowych raportów połączeń
 • opcja nagrywania rozmów oraz dostępność nagrań z każdego miejsca gdzie jest internet
 • odsłuch rozmowy na żywo oraz opcja podpowiadania sprzedawcy bez wiedzy klienta
 • powiadomienia mailowe o nieodebranych/nieudanych połączeniach
 • telefon zintegrowany ze spersonalizowanym według potrzeb CRM-em oraz z MS Outlook

Efekt końcowy:
 • zmniejszenie rachunków telefonicznych dzięki stawkom VoIP
 • znaczący wzrost dodzwanialności klientów do wybranych działów Firmy dzięki profesjonalnej infolinii
 • zwiększenie kontroli managera dzięki panelowi administracyjnemu oraz raportom ruchu telefonicznego
 • podniesienie jakości rozmów dzięki podpowiedziom kierownika w trakcie rozmów sprzedażowych
 • rozwój kompetencji sprzedawców dzięki nagrywaniu i odsłuchiwaniu rozmów wraz z managerem i trenerem sprzedaży
 • zwiększenie dostępności sprzedawców dzięki łatwemu przekierowywaniu połączeń na numery wewnętrzne oraz komórkowe
 • podniesienie efektywności oraz komfortu pracy sprzedawców dzięki CRM-owi zintegrowanemu z telefonem i Outlookiem

Duża hurtownia artykułów przemysłowych

blue_search

Rozpoznane deficyty u Klienta:
 • wysokie koszty rozmów telefonicznych
 • częste awarii stacjonarnej centrali telefonicznej
 • brak możliwości dopasowania zapowiedzi do pory dnia oraz dnia tygodnia
 • brak wiedzy o ilości niedobranych i nieudanych połączeniach
 • brak kontroli nad pracą działu handlowego
 • brak możliwości nagrywania rozmów sprzedażowych
 • brak możliwości podpowiadania opiekunowi klienta podczas rozmowy

Zaproponowane rozwiązania:
 • centrala telefoniczna w chmurze obsługująca telefonię VoIP
 • stały monitoring parametrów pracy centrali
 • jeden główny numer z infolinią oraz profesjonalną zapowiedzią i wykazem numerów wewnętrznych oraz bezpośrednie numery przypisane opiekunom handlowym
 • kolejkowanie połączeń wraz z odliczaniem czasu do połączenia
 • powiadomienia mailowe o nieodebranych/nieudanych połączeniach
 • opcja nagrywania rozmów oraz dostępność nagrań z każdego miejsca gdzie jest internet
 • odsłuch rozmowy na żywo oraz opcja podpowiadania konsultantowi

Efekt końcowy:
 • redukcja kosztów dzięki stawkom Voip oraz darmowym połączeniom wewnątrz Firmy
 • pewność dostępności telefonicznej dla Klientów
 • zwiększenie liczby zamówień generowanych przez dzwoniących klientów
 • wzrost poziomu zadowolenia klientów z obsługi telefonicznej
 • zwiększenie wiedzy o ruchu telefonicznym w Firmie i efektywniejsze zarządzanie zasobami
 • podniesienie jakości obsługi klienta dzięki kontroli nagrań i odsłuchowi rozmów handlowych
 • zwiększenie dostępności sprzedawców dzięki łatwemu przekierowywaniu połączeń na numery wewnętrzne oraz komórkowe

ikona

Voiceflow Sp. z o.o. ul. Bieżuńska 1 03-578 Warszawa e-mail: kontakt@voiceflow.pl tel. 22 250 00 05
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000534269, NIP: 5242774110, REGON: 360250927, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
Voiceflow Sp. z o.o. 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone