Przykładowe wdrożenia rozwiązań Voiceflow

Mała firma sprzedająca produkty w Polsce i zagranicą, posiadająca specjalistyczny sklep oraz serwis

 

Problem:

Największym problemem naszego klienta były wysokie koszty rozmów prowadzonych z zagranicznymi kontrahentami. Rozmowy te były niezbędne do prowadzenia transakcji handlowych, jednak koszty, które generowały znacznie obciążały budżet firmowy.
Problemy pojawiały się także przy wykonywaniu połączeń na terenie kraju. Klienci, którzy dzwonili na infolinię spotykali się z brakiem zapowiedzi głosowej z informacją o numerach wewnętrznych oraz godzinach otwarcia sklepu. Nie istniały statystyki połączeń, brakowało wiedzy o liczbie połączeń nieodebranych. Nasz klient nie miał również możliwości nagrywania i odsłuchu rozmów z klientami, przez co nie mógł być wsparciem dla swoich sprzedawców.

 

Zaproponowane rozwiązania:

Zaproponowaliśmy centralę telefoniczną w chmurze obsługująca telefonię VoIP. Dzięki temu firma zyskała jeden główny numer telefonu do obsługi klientów. Centrala telefoniczna została wzbogacona o profesjonalnie nagraną zapowiedź z najważniejszymi informacjami. Pracę handlowców ułatwił panel administratora dający dostęp do statystyk wszystkich połączeń oraz bilingu, a także funkcja nagrywania rozmów oraz dostępność nagrań z każdego miejsca, w którym jest dostęp do internetu.

 

Efekt końcowy:

Największą korzyścią jaką przyniosły wdrożone rozwiązania była zdecydowana oszczędność na połączeniach międzynarodowych dzięki stawkom VoIP. Dzięki profesjonalnej infolinii wzrosła dodzwanialność klientów do wybranych działów firmy, jednocześnie zmniejszyło się obciążenie sekretariatu. Zwiększyła się także wiedza o ruchu telefonicznym w firmie, co pozwoliło na dużo efektywniejsze zarządzanie zasobami.

Duża przychodnia lekarska w Warszawie

 

Problem:

W przypadku przychodni największym wyzwaniem stała się telefoniczna rejestracja wizyt. Przez nadmiar telefonów pacjenci nie mogli się dodzwonić, w rezultacie wielu z nich rezygnowało z zapisów. W przychodni nie istniał jeden wspólny numer, nie było również możliwości przełączania rozmów do poszczególnych gabinetów lekarskich

 

Zaproponowane rozwiązania:

Idealnym wsparciem dla przychodni okazała się centrala telefoniczna w chmurze obsługująca telefonię VoIP. Wprowadziliśmy kolejkowanie rozmów wraz z odliczaniem czasu połączenia i informacją o miejscu w kolejce oraz jeden główny numer z możliwością przełączania rozmówcy. Pracownicy przychodni otrzymali również dostęp do specjalnego panelu administratora pokazujący aktualny ruch telefoniczny oraz ilość połączeń czekających w kolejce

 

Efekt końcowy:

Dzięki wdrożonym przez nas rozwiązaniom znacznie wzrosła liczba umawianych wizyt, co skutkowało zwiększeniem zadowolenia wśród pacjentów. Zwiększył się komfort pracy recepcjonistek, których pracę ułatwił jeden główny numer z infolinią kierującą ruchem telefonicznym. Przychodnia otrzymała również możliwość generowania raportów o ilości wszystkich połączeń i analizę tzw. „wąskich gardeł”, dzięki czemu znacznie usprawniła się jej praca.


Średniej wielkości firma sprzedająca usługi przez telefon

 

Problem:

Codzienne rozmowy telefoniczne generowały naprawdę wysokie koszty. Ponad to, nie istniał jeden główny numer telefonu, nie było także możliwości przekierowywania rozmówcy na numery wewnętrzne. Firma z przeprowadzonych rozmów nie mogła uzyskać żadnych statystyk, które mogłyby wpłynąć na pracę działu handlowego oraz jego skuteczność.

Zaproponowane rozwiązania:

Naszemu klientowi zaproponowaliśmy centralę telefoniczną w chmurze obsługująca telefonię VoIP. Firma otrzymała jeden główny numer telefonu do obsługi klientów z profesjonalną infolinią. Udostępniliśmy jej również dostęp do panelu administratora oraz możliwość generowania szczegółowych raportów połączeń. Dla handlowców szczególnie przydatny okazał się odsłuch rozmowy na żywo oraz opcja podpowiadania sprzedawcy bez wiedzy klienta, a także mailowe powiadomienia o nieodebranych połączeniach.

Efekt końcowy:

Dzięki stawkom VoIP zmniejszyły się rachunki telefoniczne. Profesjonalna infolinia sprawiła, że klienci dużo szybciej i sprawniej mogą dodzwaniać się do wybranych działów firmy. Wdrożone przez nas rozwiązania umożliwiły także rozwój kompetencji sprzedawców dzięki nagrywaniu i odsłuchiwaniu rozmów wraz z managerem i trenerem sprzedaży oraz podniesienie jakości rozmów dzięki podpowiedziom kierownika w trakcie rozmów sprzedażowych

ikona

Voiceflow Sp. z o.o. ul. Bieżuńska 1 03-578 Warszawa e-mail: [email protected] tel. 22 250 00 05
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000534269, NIP: 5242774110, REGON: 360250927, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
Voiceflow Sp. z o.o. 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone