Wysyłanie faksów z panelu www

W celu wysyłki faksu należy zalogować się do panelu:
https://voiceflow.hiperus.pl/

W panelu po lewej stronie należy kliknąć „Wyślij Faks”
Pojawi się okno w którym należy wczytać przygotowany do wysłania plik PDF oraz podać numer telefonu na jaki zostanie wysłany faks (pole: numer docelowy) a następnie kliknąć przycisk „Wyślij faks”.

Przygotowany plik PDF powinien mieć orientację pionową a jego rozmiar nie może przekroczyć 5MB.

Raport z wysyłki faksu zostanie przesłany na adres e-mail zgodny z loginem do panelu.
Odebrane faksy można przejrzeć klikając w menu „Skrzynka Faksowa”.

ikona

Voiceflow Sp. z o.o. ul. Bieżuńska 1 03-578 Warszawa e-mail: [email protected] tel. 22 250 00 05
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000534269, NIP: 5242774110, REGON: 360250927, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
Voiceflow Sp. z o.o. 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone