Wysłanie faksów w usłudze VoIPFlow

Faksy można wysyłać wykorzystując usługę mail2fax, czyli możliwość bezpośredniego nadania skanu dokumentu mailem na wskazany numer telefonu.
Jak wysłać faks:
1. Zapisz wysyłany dokument w formacie PDF. Dokument PDF musi mieć orientację pionową i rozmiar nieprzekraczający 5MB
2. Załącz przygotowany dokument PDF do wiadomości e-mail
3. Wyślij wiadomość z załącznikiem na adres mailowy w postaci [email protected], gdzie X to numer telefonu odbiorcy faksu, np. [email protected]
Nie musisz wpisywać treści ani tematu wiadomości – są nieistotne i nie zostaną wykorzystane.
4. Gotowe!

Ze względów bezpieczeństwa Twój adres e-mail musi zostać autoryzowany do wysyłania faksów.
Jeśli Twój e-mail nie został jeszcze autoryzowany skontaktuj się z Biurem Obsługi Klientów Voiceflow
tel. 22 250 00 05 lub [email protected]

ikona

Voiceflow Sp. z o.o. ul. Bieżuńska 1 03-578 Warszawa e-mail: [email protected] tel. 22 250 00 05
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000534269, NIP: 5242774110, REGON: 360250927, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
Voiceflow Sp. z o.o. 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone