Przełączanie rozmowy do innego abonenta w centrali 3CX

W trakcie prowadzenia rozmowy istnieje możliwość przełączenia rozmowy (transfer połączenia) do innego abonenta wewnętrznego lub zewnętrznego.
W tym celu należy nacisnąć w telefonie przycisk „R” / „Flash” / „Transfer” a następnie wybrać numer wewnętrzny.
W centrali 3CX przełączanie jest możliwe także przy pomocy aplikacji 3CX Phone w widoku podstawowym oraz w widoku Presence.

ikona

Voiceflow Sp. z o.o. ul. Bieżuńska 1 03-578 Warszawa e-mail: [email protected] tel. 22 250 00 05
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000534269, NIP: 5242774110, REGON: 360250927, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
Voiceflow Sp. z o.o. 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone