Parkowanie rozmowy w centrali 3CX

W celu zaparkowania rozmowy należy w trakcie trwającego połączenia wcisnąć przycisk służący do transferu połączenia: R (Gigaset) / Tran lub Transfer (Yealink) / XFer (Cisco), a następnie *0X, gdzie X to numer skrzynki do parkowania połączenia w zakresie 0-9, np. *09

Zaparkowaną rozmowę można odebrać na dowolnym telefonie podłączonym do centrali. Po podniesieniu słuchawki należy wybrać *1X, gdzie X to numer skrzynki z zaparkowanym połączeniem, np. *19.

ikona

Voiceflow Sp. z o.o. ul. Bieżuńska 1 03-578 Warszawa e-mail: [email protected] tel. 22 250 00 05
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000534269, NIP: 5242774110, REGON: 360250927, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
Voiceflow Sp. z o.o. 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone