Interkom w centrali 3CX

Funkcja interkomu pozwala na wygłoszenie zapowiedzi na dowolnym telefonie podłączonym do centrali. Dzwoniący wygłasza na żywo zapowiedź przez głośnik wskazanego telefonu.
Aby użyć funkcji interkom należy wybrać: *9X, gdzie X to numer wewnętrzny telefonu na którym zostanie wygłoszona zapowiedź, np. *9100
Uwaga: Funkcja interkomu jest domyślnie wyłączona. Skontaktuj się z Działem Technicznym Voiceflow aby uruchomić tą funkcję w Twojej centrali.

ikona

Voiceflow Sp. z o.o. ul. Bieżuńska 1 03-578 Warszawa e-mail: [email protected] tel. 22 250 00 05
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000534269, NIP: 5242774110, REGON: 360250927, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
Voiceflow Sp. z o.o. 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone